اهداف و چشم انداز

1. تحقیق و ترویج مبانی، اصول، ارزش‌ها، نمادها و هنجارهای فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر

2. آسیب‌شناسی تفکر، اندیشه‌ها، جریان‌ها و ابعاد تحریف حقایق و فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر و ارائه راهکارها

 

محورهای موضوعی نشریه

  1. تولید دانش در زمینه فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  2. نظریه‌پردازی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  3. آسیب‌شناسی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  4. راهکارهای مقابله با تحریف فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  5. بررسی نقش رسانه‌ها در دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  6. بررسی نقش فضای مجازی در دفاع مقدس و نبردهای معاصر
  7. عرضه شیوه‌ها، روش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در زمینه‌های تخصصی موردنظر
  8.  ارتقای سطح دانش علمی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر