درباره نشریه

دوفصلنامه علمی "مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر" از  تابستان سال 1396 بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1399/04/31با شماره پروانه‌ی 86656، در مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینعلیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسینعلیه‌السلام، عالی دفاع ملی، امام صادق (ع)، راه‌اندازی و منتشر گردید.


تلفن :02174186296 داخلی 107
فکس: ۰۲۱۷4186300
آدرس ایمیل ۱‍: Defa@ihuo.ac.ir
آدرس ایمیل ۲: Defamoghadas@chmail.ir