درباره نشریه

دوفصلنامه علمی "مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر" از  پاییز  سال 1398بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1399/04/31با شماره پروانه‌ 86656، در مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام، عالی دفاع ملی، تهران، امام صادق (ع)، شاهد، خوارزمی راه‌اندازی و منتشر گردید.


تلفن :74186296-021داخلی 107
فکس: 77105048-021
آدرس ایمیل ۱‍: Defa@ihuo.ac.ir
آدرس ایمیل ۲: Defamoghadas@chmail.ir