دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-365 
1. نقش یادمان‌های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه

صفحه 1-26

خدایار ابراهیمی؛ سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم؛ موسی نورا


2. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

صفحه 27-46

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی


10. سرمایه‌های اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

صفحه 245-280

غلام عباس رحمانی؛ محسن هادی طحان؛ اعظم عالیشوندی؛ الهه صادقی