نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، خدایار نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس «با تأکید بر کارکرد شبکه مجازی تلگرام» [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ابوالقاسم، مردمی بررسی دلایل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-121]
 • انصاری، مظفر اهمیت حفاظت و تأمین در اسلام و تأثیر آن در عملیات والفجر 8 با رویکرد سیستمی (MIS) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-182]

ب

 • بلخی، محمد نقش عملیات شبانه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 43-71]

ح

 • حاتمی، داوود راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به‌عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 74-94]
 • حسین هاشمی، غلامرضا اهمیت حفاظت و تأمین در اسلام و تأثیر آن در عملیات والفجر 8 با رویکرد سیستمی (MIS) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-182]

س

ف

 • فیضی، حسین نقش عملیات شبانه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 43-71]

ک

 • کریمی، محسن نقش عشایر استان ایلام در دفاع و امنیت مرزی استان (دوران هشت ساله دفاع مقدس) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 124-143]

م

 • مردمی، ابوالقاسم پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]
 • ملکی، سعید راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به‌عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 74-94]
 • مهربان، احمد اهمیت حفاظت و تأمین در اسلام و تأثیر آن در عملیات والفجر 8 با رویکرد سیستمی (MIS) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-182]

ن

 • نوذری، فضل الله نقش عشایر استان ایلام در دفاع و امنیت مرزی استان (دوران هشت ساله دفاع مقدس) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 124-143]