نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیل زاده، علی کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • اصلی زاده، بهرام بررسی عملیات های نظامی مسلحین در تصرف شهر استراتژیک حلب مطالعه موردی؛ عملیات ابوعمر سراقب [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 119-150]
 • اصلی زاده، بهرام کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله [دوره 4، شماره 2، 1399]

پ

 • پورآسیاب، روح اله تحلیلی بر عملیات ثامن‌الائمه(علیه‌السلام) به‌عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ و سرآغاز کسب پیروزی‌های غرورآفرین [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-118]
 • پورآسیاب، روح اله تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399]

ح

 • حاجتی، حامد رفتار خارجی دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]
 • حافظی صفت، محمد بررسی تحلیلی مهمترین عوامل پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیه [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • حمزه پور اسدی، رسول نشانه‌های شکل‌گیری مدیریت جهادی در دفاع مقدس؛ مطالعه موردی عملیات ثامن الائمه [دوره 4، شماره 2، 1399]

ر

 • رادمهر، محسن بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • رادمهر، محسن بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • رضاپور، یاسر تحلیلی بر عملیات ثامن‌الائمه(علیه‌السلام) به‌عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ و سرآغاز کسب پیروزی‌های غرورآفرین [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-118]
 • رضاپور، یاسر تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • رمضانی، مهدی بررسی تحلیلی مهمترین عوامل پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیه [دوره 4، شماره 2، 1399]

ش

ص

 • صبوری کزج، پرویز تحلیل گفتمان وصیت‌نامه سرداران شهید شهرستان خلخال [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • صبوری کزج، جواد تحلیل گفتمان وصیت‌نامه سرداران شهید شهرستان خلخال [دوره 4، شماره 2، 1399]

ع

 • عابدی، اکبر بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • عظیم زاده، جعفر کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله [دوره 4، شماره 2، 1399]

غ

 • غفاری، محسن بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی [دوره 4، شماره 2، 1399]

ف

 • فیض اللهی، یاسر حوزه‌های پیش‌برنده فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 25-54]

ک

 • کریمی، محسن بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی [دوره 4، شماره 2، 1399]

م

 • مبینی دهکردی، عبدالله نشانه‌های شکل‌گیری مدیریت جهادی در دفاع مقدس؛ مطالعه موردی عملیات ثامن الائمه [دوره 4، شماره 2، 1399]
 • محمدی فاتح، اصغر حوزه‌های پیش‌برنده فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 25-54]

ن

 • نجف زاده، حمید بررسی عملیات های نظامی مسلحین در تصرف شهر استراتژیک حلب مطالعه موردی؛ عملیات ابوعمر سراقب [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 119-150]
 • نطاق پور، مهدی تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399]