بررسی تأثیر بکارگیری شیوه‌های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

به‌طورکلی جنگ ناهمطراز مفهومی است که چگونگی شکست طرف قوی را از طرف ضعیف توضیح می­دهد. برای بررسی شیوه­های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات، در این تحقیق به دو حوزه عملیات جنگ درون‌شهری (چریکی) و جنگ اطلاعات اشاره و مورد بررسی قرار گرفته‌ است. از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی مناسبی از جنگ ناهمطراز داشته‌اند، تعداد 30 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه­ای مناسب در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. این تحقیق ضمن دستیابی به مؤلفه­های جنگ ناهمطراز تلاش دارد، با تعیین میزان تأثیر شاخص­هایی که سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ ناهمطراز جهت کارایی مؤلفه­ها در مقابل تهدیدات نظامی به­دست آورده است، را با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه مشخص کند.

کلیدواژه‌ها