واکاوی نقش ایالات‌ متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

جنگ ایران و عراق یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم به شمار می‌رود. در این جنگ که در ساختار دو قطبی نظام بین‌الملل رخ داد، قدرت‌های منطقه­ای و فرا منطقه‌ای جهانی نقش داشتند. از جمله قدرت‌های فرا منطقه‌ای که نقش مداخله­گرایانه فعال و تهاجمی در این جنگ داشت، آمریکا بود. آمریکا به دلیل اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی با ایران که در پی وقوع انقلاب اسلامی ایران شروع شد، عراق را در ابعاد مختلف مورد حمایت قرار داده و با روش‌ها و استراتژی‌های مختلف به محدودسازی سیاسی و نظامی ایران پرداخت. این مقاله به بررسی و واکاوی نقش آمریکا در جنگ ایران و عراق می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که نقش ایالات‌متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق چگونه بود؟ پاسخ به این سؤال ضرورت انجام این پژوهش را می‌طلبد. در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای بهره برده و در نهایت به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش کیفی به‌منظور توصیف و تحلیل جایگاه و نقش آمریکا در جنگ ایران و عراق پرداخته‌ایم. نتیجه این نوشتار مبتنی بر این موضوع است که جنگ ایران و عراق زاییده شرایط جنگ سرد بوده و ایالات‌متحده آمریکا نقش بسیار مهم و تعیین کننده­ای در شروع جنگ و تداوم روند آن داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of United States of America in the Iran-Iraq War

نویسندگان [English]

 • Syed Saeed Sadeghi 1
 • Abdolsaheb Jamshidi 2
1 M.A in Regional Researches, Tehran University- U.S Researches
2 M.A in Islamic Education and Political sciences, Imam Sadeq (AS) University
چکیده [English]

Iran-Iraq war is known as one of the largest and the longest wars of the twentieth century. In the war that occurred in the structure of the bipolar international system, international, regional and trans-regional powers were involved. America had an active and aggressive interventional role in this war as a trans- regional power. After the victory of the Islamic Revolution of Iran, America began to restrict Iran in the aspects of politics and military. This paper tries to explore and analyze the role of America in the war between Iran and Iraq. The main question is that what is the role of America in the Iran-Iraq war? Answering this question, it requires the necessity of this research. The method of this research is the descriptive – analytic one .Data has collected through library studying and finally for describing and analyzing the rule of America in Iran-Iraq war, we have used the qualified method to analyze data. The result shows that as the imposed war was the outcome of the cold-war conditions, America had an important and ascertained rule on beginning and continuing of it.      

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran-Iraq war
 • America's military and intelligence support
 • Imposed War
 • cold war
 • Holly Defense
 1. اسدزاده، محمدرضا (1387)؛ «نقش آمریکا در تحمیل جنگ»، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، ص 1-5.
 2. انصاری، مهدی و محمود یزدانفام (1390)؛ جنگ محدود ایران و آمریکا در خلیج‌فارس، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 3. تیمرمن، کنت آر (1373)؛ سوداگری مرگ، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه فرهنگی رسا.
 4. خالوزاده، سعید (1383)؛ «حمایت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی آمریکا از عراق در جنگ با ایران»، کتاب تخصصی انتشارات ابرار معاصر تهران، ص 461- 516.
 5. خانی، محمدحسن و علی بغیری (1389 پاییز)؛ «تحلیل رابطه میان جنگ و امنیت و همیاری مبتنی بر اجماع ارزشی در عرصه بین‌الملل: بررسی موردی جنگ ایران و عراق»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 60، ص 29- 52.
 6. دانکوس، هلمن کادر (1367)؛ نه جنگ نه صلح، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو.
 7. درودیان، محمد (1384)؛ روند پایان جنگ، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ اول.
 8. درودیان، محمد (1382)؛ علل تداوم جنگ، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم.
 9. سردارآبادی، خلیل‌الله (تابستان 1381)؛ «بررسی تطبیقی مواضع آمریکا و شوروی در قبال جنگ ایران و عراق»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 31، ص 35- 66.
 10. شالوم، استفان آر (1384 شهریور)؛‌ «آمریکا و جنگ ایران و عراق»، ترجمه علی گل محمدی، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال چهارم، شماره 36.
 11. صالحی، حمید (1390 بهار)؛ «ابرقدرت‌ها، نظام بین‌الملل و جنگ عراق علیه ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 17.
 12. کروز، کنت (1379)‌؛ «انتقال سلاح و مدیریت بحران: مطالعه موردی جنگ ایران و عراق»، ترجمه علیرضا قاسم آقا، مجله سیاست دفاعی، شماره 31.
 13. کیوان­حسینی، علی‌اصغر (1376 تابستان)؛ «سیاست خارجی آمریکا در مورد جنگ تحمیلی»، مجله سیاست دفاعی، شماره 9.
 14. متقی، ابراهیم (1388)؛ نظام دو قطبی و جنگ ایران و عراق، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد دفاع مقدس، چاپ اول.
 15. محمدی، منوچهر (1372)؛ «علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 16. مسعودنیا، حسین (1378)؛ «آمریکا و جنگ ایران و عراق: از ادعای بی‌طرفی تا مداخله علنی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه اصفهان)، پیش شماره 2.
 17. معرفت جو، علی (1369)؛ «منطق جنگ خلیج‌فارس»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 42-41، ص 53.
 18. ولایتی، علی‌اکبر (1374)؛ تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
 19. ویلمسه، مارین (1392)؛ قوی­ترین شریک جرم؛ مواضع جانبدارانه آمریکا در جنگ ایران و عراق، ترجمه محمدعلی خرمی، تهران: نشر مرز و بوم.
 20. یکتا، حسین (تابستان 1372)؛ «مواضع قدرت‌های بزرگ و جنگ ایران و عراق»، فصلنامه بررسی‌های نظامی، سال چهارم، شماره 14.
 21.  Everest, L. (2003).1980-1988, iran-iraq: helping both sides lose the war, Press for Conversion, Issue 51.
 22.  Carpenter, T. Galen & Malou, I. (2007-8). The Iraq War and Iranian power, International Institute for Strategic Studies, Winter 2007–08, pp. 67–82.
 23.  King, J. (31 March 2003). Arming Iraq and the Path to War (http:/ / www. unobserver. com/ index. php?pagina=layout5. php& id=815&blz=1). U.N. Observer & International Report.