بررسی و تحلیل تاکتیک های نظامی گروه تکفیری داعش در جنگ نیابتی علیه دولت و ملت سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پدیده جنگ در کلیه منابع، اشاره به منازعه‌ی مسلحانه دارد. بی­تردید شیوه‌های جنگ با پیشرفت تکنولوژی نیز تغییر کرده است. جنگ‌های نیابتی در انتخاب شیوه‌ها و تاکتیک با دیگر جنگ­ها تفاوت دارد. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تاکتیک‌های نظامی گروه تکفیری داعش و اولویت‌بندی آنها در جنگ نیابتی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آن است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش آن توصیفی –تحلیلی می‌باشد. تلاش شده است تا اطلاعات پیرامون تاکتیک‌های نظامی داعش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، مصاحبه با افراد خبره در منطقه و تجربه محقق و همچنین از طریق پرسشنامه گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که داعش در عملیات‌های نظامی (رزم) خود به‌طور عمده از تاکتیک‌های کمین 80%، انتحاری 75%، تاخت 70%، استفاده از زمین 75% و تاکتیک‌های روانی (رعب وحشت 90%، شایعه 75%، عوام فریبی 65%، تفرقه و غیره بیشترین بهره را برده است). همچنین داعش از آموزش و تجهیز نیروها با استفاده از مدرن‌ترین و به‌روزترین تجهیزات بهره‌برداری کرده است. برای مقابله با تاکتیک‌های داعش پیشنهادهایی چون اجرای کمین در عمق، اجرای تاخت در سحرگاه و...، با در نظر گرفتن شرایط محیطی و بالا بردن سطح رفاه مردم (آموزش، بهداشت، توسعه کشاورزی و غیره)، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating and Analyzing the Military Tactics of ISIL Takfiri Group in the Proxy War Against the Government and the People of Syria

نویسندگان [English]

  • Mohammad Balkhi 1
  • Aboalghassem Mardomi 2
1 M.A in Management of Defense Affairs, Trainer in the Committee of Tactics and Operation
2 Assistant Professor, University of Training Military Officers and Guards
چکیده [English]

The phenomenon of war in all sources refers to the armed conflict. Undoubtedly, with the advancement of technology the ways and the methodology of war have been changed. The proxy wars are different from the other wars in choosing ways and tactics. This study aimed to analyze and prioritize the military tactics of the proxy war of ISIL Takfiri group and provide appropriate solutions to deal with it. This study is an applied research for the purpose of it's aim and method is descriptive-analytic one. Data about the tactics of ISIL have been gathered through the library method by referring to the related documents and also by interviewing with the experts in this field based on the author's experience and finally it has been analyzed by the questionnaire. The results show that ISIS in its military operations (combat) mainly has used the tactics: ambush %80, suicide %75, attacked by %70, land using %75 and Psychological tactics: terror %90, rumor %75, demagogy %65, divisive and so on. Also the ISIS by training and equipping its forces has used the most modern and up to date equipment in its operations. To encounter with the tactics of ISIS, some suggested tactics such as ambush in-depth, enforcement raid at dawn with regard to the environment and also improving the welfare of people in the field of education, health, agricultural development and etc are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tactics of ISIS
  • proxy war in Syria
  • psychological tactics
1- اسدی، علی‌اکبر (1393)؛ خیزش داعش و بحران امنیتی در عراق، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
2- آرزومانیان، راچیا و آکوپیان، آرمینه (1394)؛ داعش و جبهه النصره چگونه می‌جنگند، چاپ اول، تهران موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
3- بیات، حسین (تیرماه 1381)؛ اصول و قواعد رزم، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، چاپ اول.
4- پروژه شهید بروجردی «طرح کلی استراتژی دوم»(خرداد 1378)؛ قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع)، ستاد استان اصفهان.
5- حسینی پور، سید نصرت (1395)؛ تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری، دانشکده تربیت جهادی.
6- جفری ام الیوت و رابرت رجینالد (1378)؛ فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین رئیس زاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
7- دانشکده افسری‌علوم پایه نظامی سپاه (1372)؛ اصول جنگ و کلیات قواعد اساسی رزم، تهران، انتشارات دانشکده،
8- دانشکده پیاده (1385)، چریک و ضد چریک، تهران، فرماندهی آموزش نیروی زمینی سپاه پاسداران، ویژه دوره عالی پیاده، بی تا
9- سیف‌الهی، رضا (تیرماه 1384)؛ بررسی شیوه‌ها و تاکتیک‌های نیروی زمینی آمریکا در جنگ سلطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
10- سایت اینترنتی http://www.ido.ir.
11- شهبازی، عزیزاله و شهابی، روح‌الله (1390)؛ کاربرد شیوه‌های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی یا عدم کارایی آن، تهران، فصلنامه سیاسی بین‌المللی.
12- صمدی، محمدرضا (بهار 1376)؛ جنگ نامنظم، چریک و ضد چریک، جزوه درسی دانشکده افسری علوم پایه نظامی.
13- عباسی، محسن (1395)؛ تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری، دانشکده تربیت جهادی.
14- غفوری، ‌مجید (زمستان 1379)؛ نقش و جایگاه الکترونیک در نبردهای امروزی، نشریه مرآت، اداره مخابرات و الکترونیک ستاد مشترک سپاه پاسداران، سال هشتم، شماره 57.
15- فضل‌الله‌ی، سعید (1395)؛ تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری، دانشکده تربیت جهادی.
16- فیروزآبادی، سید حسن (زمستان 1393)؛ تکفیرهای داعش را بشناسیم، تهران، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه دفاع ملی.
17- فتحی، امین (1973 میلادی)؛ زبان اصلی فرهنگ و اصطلاحات نظامی، لبنان، بیروت.
18- قربانی زواره، محمدحسین (تابستان 1394)؛ چریک در جنگ پارتیزانی، چاپ اول، تهران، انتشارات دافوس آجا.
19- کاظمی، محمدحسن، شیخ عطار، رضا (تابستان 1371)؛ خرابکاری و ضد خرابکاری، جزوه درسی، انتشارات تحقیق و پژوهش علوم و فنون نیروی زمینی سپاه پاسداران، تهران.
20- ناصری، علیرضا (پاییز 1382)؛ کمین و ضد کمین، ستاد تدوین متون آموزشی، تهران.
21- نخجوان، احمد (1317)؛ جنگ، چاپخانه فردین و برادر، تهران.
22- هوشی سادات، سید محمد (1393)؛ داعش؛ میراث سیاسی غربی – عربی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
23- محمدنژاد، میرعلی، نوروزی، محمدتقی (بهار 1381)؛ فرهنگ استراتژی، چاپ سوره، ناشر سنا، چاپ اول، تهران.
24- یزدان فام، محمود (1382)؛ فرایند اثرگذاری عملیات روانی، فصلنامه عملیات روانی 1.