نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

نظام تربیتی در مدیریت و فرماندهی یک سازمان و نهاد، نقش بسزایی در تحقق اهداف آن دارد. در این راستا مدیران و فرماندهان نقش بسزایی ایفا می‎کنند. تحقق این مهم نیازمند کاربست الگوی تربیتی در سازمان و نهاد می‎باشد. در این بین، توجه به مشی تربیتی مدیریت و فرماندهی شهید سلیمانی به‌عنوان یک مکتب الگو‌ساز بسیار حائز اهمیت می‎باشد. علیرغم اهمیت و ضرورت مذکور تاکنون پژوهشی که الگوی نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح را مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی طراحی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش در صدد است تا مبتنی بر مشی تربیتی شهید سلیمانی در مدیریت و فرماندهی، الگوی نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح را استخراج نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که الگوی مطلوب نظام تربیتی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی چیست؟ نتایج پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمونی و روش تحلیلی‎استنباطی انجام شد، حاکی از آن است که اخلاص و ساده‎زیستی در حوزۀ شخصیتی، ایمان و معنویت در حوزۀ اعتقادی، ولایت‎مداری، دشمن‎شناسی و دشمن‎ستیزی (بصیرت انقلابی) در حوزۀ سیاسی، مردم‎دوستی و مردم‎یاری در حوزۀ اجتماعی و تعهد شغلی و عملکرد جهادی در حوزۀ مدیریتی و فرماندهی به‎ویژه در مکتب شهید سلیمانی، از جملۀ مهمترین مؤلفه‎های نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح به شمار می‎آیند. در پژوهش‎های بعدی می‎توان راهکارهای عملیاتی کردن نظام تربیتی مذکور را بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the training system of management and command in the armed forces with an emphasis on the school of Martyr Soleimani

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar nasiri 1
  • behnam‬ rashidizade 2
  • , mohammad shabdini pashaki 3
1 Assistant professor and Faculty member of the Department of Islamic Education, Shahroud University of Technology, Iran
2 Assistant professor and Faculty member of Imam Sadegh (AS) Institute of Islamic Sciences,Tehran, Iran.
3 Member of the academic staff of Imam Sadiq A.S. Islamic Sciences Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The educational system plays a significant role in the management and command of an organization and institution in realizing its goals. In this regard, managers and commanders play a significant role. The realization of this importance requires the application of an educational model in the organization and institution. In the meantime, it is very important to pay attention to the educational policy of Shahid Soleimani's management and command as a model-making school. Despite the aforementioned importance and necessity, no research has been done that has designed the model of the educational system of management and command in the armed forces based on the school of Martyr Soleimani. Therefore, this research aims to extract the model of the training system of management and command of the armed forces based on the educational approach of Martyr Soleimani in management and command. The main question of this article is, what is the ideal model of the training system of command and management in the armed forces with emphasis on the school of Martyr Soleimani? The results of the research, which were conducted using thematic analysis and inferential analytical methods, indicate that sincerity and simplicity in the field of personality, faith and spirituality in the field of belief, stewardship, enmity and anti-enmity ( Revolutionary insight) in the political field, philanthropy and helping people in the social field and job commitment and jihadi performance in the field of management and command, especially in the school of Shahid Soleimani, among

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational system
  • Management
  • Command
  • Armed Forces
  • Shahid Soleimani school