وصیت شهدا

نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران؛ behnam.rashidizade@gmail.com.

2 استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران؛ a.nasiri@shahroodut.ac.ir

3 استادیار تربیت مبلغ، گروه الهیات، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران؛ gilan1391@gmail.com.

چکیده

نظام تربیتی در مدیریت و فرماندهی یک سازمان و نهاد، نقش مهمی در تحقق اهداف آن بر عهده دارند. در این راستا مدیران و فرماندهان نقش بسزایی ایفا می‎کنند. تحقق این مهم نیازمند کاربست نظام تربیتی در سازمان و نهاد می‎باشد. در این بین، توجه به مشی تربیتی مدیریت و فرماندهی شهید سلیمانی به‌عنوان یک مکتب الگو‌ساز بسیار حائز اهمیت می‎باشد. علیرغم اهمیت و ضرورت مذکور تاکنون پژوهشی که نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح را مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی طراحی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش درصدد است تا مبتنی بر مشی تربیتی شهید سلیمانی در مدیریت و فرماندهی، نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح را استخراج نماید. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره‌گیری از روش تحلیلی استنباطی و با استفاده از ابزار فیش‌برداری انجام شده است، حاکی از آن است که اخلاص و ساده‎زیستی در حوزۀ شخصیتی؛ ایمان و معنویت در حوزۀ اعتقادی؛ ولایتمداری، دشمن‎شناسی و دشمن‎ستیزی (بصیرت انقلابی) در حوزۀ سیاسی؛ مردم‎دوستی و مردم‎یاری در حوزۀ اجتماعی و تعهد شغلی و عملکرد جهادی در حوزۀ مدیریتی و فرماندهی به‎ویژه در مکتب شهید سلیمانی، از جملۀ مهمترین شاخصه‎های نظام تربیتی مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح به شمار می‎آیند که نقش بسزایی در رشد مادی و معنوی مدیران و فرماندهان ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The training system of management and command in the armed forces with an emphasis on the school of Martyr Soleimani

نویسندگان [English]

 • behnam‬ rashidizade 1
 • Ali Asghar nasiri 2
 • , mohammad shabdini pashaki 3
1 Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Imam Sadiq Research Institute of Islamic Sciences, Qum, Iran; behnam.rashidizade@gmail.com.
2 Assistant Professor of Political Science, Department of Islamic Studies, Faculty of Industry and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran; a.nasiri@shahroodut.ac.ir
3 Assistant Professor of Missionary Education, Department of Theology, Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences (AS), Qum, Iran; gilan1391@gmail.com.
چکیده [English]

The training system plays a significant role in the management and command of an organization and institution in obtaining its goals. In this regard, managers and commanders play a significant role. Achieving this goal requires the application of a training system in the organization and institution. In the meantime, it is very important to pay attention to the training policy of Martyr Soleimani's management and command as a method school. Despite of its importance and necessity, no research has been done that has designed the training system of management and command in the armed forces based on the school of Martyr Soleimani. Therefore, this research aims to extract the management and command training system of the armed forces based on the training policy of Martyr Soleimani in management and command. The results of the research, which were carried out using thematic analysis and inferential analytical methods and the fish tool, indicate that sincerity and simplicity in the field of personality, faith and spirituality in the field of belief, Velayat stewardship, knowing the enemy and struggling against him (revolutionary vision) in the political field, philanthropy and helping people in the social field, and job commitment and jihad performance in the field of management and command, especially in the school of Martyr Soleimani, are among the most important indicators of the training system of management and command for the armed forces that are considered to play a significant role in the material and spiritual growth of managers and commanders in performing organizational duties

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training System
 • Management
 • Command
 • Armed Forces
 • Martyr Soleimani’s school
 1. قرآن کریم
 2. ابن منظور (1992). لسان العرب، بیروت: موسسه تاریخ العربی.
 3. اسفندیاری صفا، خسرو و حبیب‌الله دهقان (1394). «الگوی فرماندهی مطلوب از دید فرمانده کل قوا حضرت آیه الله العظمی خامنه­ای (مدظله­العالی)»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 59، صص 105-87
 4. اسکندری، مجتبی و همکاران (1393). «سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نهج­البلاغه»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 22، شماره 1، صص 40-9
 5. آقامحمدی، داوود (1389)، سیمای فرماندهی، مدیریت و رهبری، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)
 6. آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح (1369)، مصوب فرماندهی کل قوا.
 7. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه­ای به نشانی khamenei.ir
 8. جمالی علی و پاسبان ابوالفضل (1394). «شیوه‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی در ﺟﻨﮓ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ آﻣﻮزه­های اسلامی»، فصلنامه مدیریت و پژوهش­های دفاعی، س ششم، ش 78: 94- 65.
 9. خیرگو، منصور (1395). «مفهوم‌سازی فرماندهی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری: پژوهشی کیفی با استفاده از راهبرد نظریۀ داده بنیاد»، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال شانزدهم، شمارۀ 8، زمستان، ص 46-21.
 10. دوورژه، موریس (1362). روش‎های علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: امیرکبیر.
 11. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 12. دهقانی پوده، حسین و امین پاشایی هولاسو (1399). «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 2، صص 37-13
 13. زارعی محمودآبادی، محمدجواد و شاکر اردکانی، محمد (1397). بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و ششم، ش 3: 127-153.
 14. زارعی، سعدالله، همکاران (1398). «کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی»، فصلنامه مطالعات راهبردی در جهان اسلام، سال بیستم، شماره 3، صص 25- 5.
 15. سلطانی، محمدرضا (1394). مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات، فصلنامه مدیریت اسلامی، س 22، ش 2: 39-9.
 16. سوید، یاسین (1989). الکفن العسکری الاسلامی، اصوله و مصادره، دمشق: انتشارات العسکریه.
 17. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، فصل‌نامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. س دوم، ش 6: 4-9.
 18. شکوهی، غلام (1361). مبانی و اصول آموزش‌وپرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 19. شیخ‎زاده، محمد و دیگران (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، س 5، ش 10، ص 151-198.
 20. ضماهنی مجید و حجرگشت سعید (1394). طراحی و تبیین الگوی فرماندهی (رهبری) سردار شهید حسن باقری، فصلنامه مدیریت انتظامی، س دهم، ش 4: 102- 58.
 21. طلاس، مصطفی (1979). الرسول العربی و فن الحرب، بیروت: انتشارات اسلامیه
 22. ظاهری، محمد (1399). «ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 1، صص 46-21
 23. علوی، سید محمد و محمد اسماعیلی (1397). «ارائه­ی الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه اسلام و بیانات مقام معظم فرمانده کل قوا (مدظله­العالی) با رویکرد فراترکیب»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 18، شماره 69، صص 18-1.
 24. کلینى، محمد (1429 ق). کافی، قم: دارالحدیث.
 25. لیثى واسطى، على بن محمد (1376). عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث.
 26. معدنی، جواد؛ میری، محمد (1398). تدوین الگوی مدیریت جهادی در مدیریت مرزها: مطالعه ترکیبی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، س چهارم، ش 4: 93-124.
 27. مکارم، ناصر (1393). مدیریت و فرماندهی در اسلام، تهران: انتشارات نسل جوان
 28. نقیب‎زاده، عبدالحسین (1380). نگاهی به فلسفه آموزش‌وپرورش، تهران: انتشارات طهوری.
 29. وتر، ظاهر (1374). الاداره العسکریه فی حروب الرسول محمد (ص)، مترجم اصغر قائدان، تهران، نشر صریر.
 30. هوشیار، محمدباقر (1335). اصول آموزش‌وپرورش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 31. Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
 32. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.