فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در بحران یمن (2011-2022)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیأت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

بیش از یک دهه از بحران یمن و تهاجم ائتلاف سعودی به این کشور می گذرد و  موقعیت خاص و اهمیت آن در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و راهبرد ضد صهیونیستی مجموعه حاکم بر صنعا (انصارالله و متحدان آن) از سوی دیگر باعث شده تا پیامدهای این بحران بر امنیت رژیم صهیونیستی به پرسشی جدی تبدیل شود. بر این اساس مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، این است که بحران یمن چه فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی و سیاسی برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است. یافته‌های تحقیق با تاکید بر نظریۀ رئالیسم تهاجمی نشان می‌دهد که بحران یمن در کنار خلق فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز برای تل‌آویو ایجاد کرده است. رژیم صهیونیستی به‌عنوان موجودیتی اشغالگر در غرب آسیا که بیشترین منفعت را از فضای ملتهب و بحرانی کشورهای اسلامی می‌برد، در بحران یمن نیز دارای منافعی است که می‌تواند از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی برای این رژیم حائز اهمیت باشد؛ اما باگذشت نزدیک به یک دهه از بحران یمن و تغییرات رخ‌داده درصحنۀ یمن و به‌ویژه قدرت‌گیری انصارالله و صعود این جنبش از قدرتی فروملی به قدرتی ملی، مجموعه‌ای از چالش‌ها برای این رژیم به وجود آمده است که این مقاله نیز در پی فهم و تبیین این فرصت‌ها و چالش‌ها است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی- توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and political and security challenges of the Zionist regime in Yemen crisis (2011-2022)

نویسندگان [English]

  • , Amirreza Moghavemi 1
  • mohamad sadegh koishki, 2
1 PhD student in regional studies of Imam Hossein University
2 Faculty member of the Department of Regional Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Based on this, the main issue of the current research is what security and political opportunities and challenges the Yemen crisis has brought to the Zionist regime. The findings of the research show that the crisis in Yemen, along with creating opportunities, has also created challenges for Tel Aviv. The opportunities of the Yemen crisis for the Zionist regime can be expressed in three general cases:1- Advancing the strategy of balkanizing West Asia 2- Increasing the convergence of the Zionist regime with the compromise front during the Yemen crisis 3- Taking advantage of Yemen's geopolitical advantages during the country's instability. On the other hand, the promotion of Ansarullah from a local power to a national power and the expansion of this movement's influence in Yemen have also created challenges for the Zionist regime, including: 1- increasing Ansarallah's military capabilities and the possibility of targeting the occupied territories 2- Ansarallah's role in Axis of resistance and against the Zionist regime. The research method in this article is analytical-descriptive and the data collection method is library and internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Yemen crisis
  • the axis of resistance
  • the Zionist regime
  • Ansarullah
  • Offensive realism