فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در بحران یمن (2011-2022)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای، گروه مطالعات منطقه ای ، دانشکده پیامبر اعظم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران؛ amirmg1997@gmail.com.

2 استادیار اندیشه سیاسی، گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ m.s.koushki@ut.ac.ir

چکیده

 بیش از یک دهه از بحران یمن و تهاجم ائتلاف سعودی به این کشور می‌گذرد. موقعیت خاص و اهمیت آن در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای از یک‌سو و راهبرد ضد صهیونیستی مجموعه حاکم بر صنعا (انصارالله و متحدان آن) از سوی دیگر باعث شده تا پیامدهای این بحران بر امنیت رژیم صهیونیستی به پرسشی جدی تبدیل شود. بر این اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که بحران یمن چه فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی و سیاسی برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله تحلیلی- توصیفی می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها از شیوه کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بحران یمن در کنار خلق فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز برای دولت یهود ایجاد کرده است. فرصت‌های بحران یمن برای رژیم صهیونیستی را می‌توان در سه مورد کلی پیشبرد استراتژی بالکانیزه کردن غرب آسیا و امکان تقسیم شدن یمن و بهره‌مندی رژیم صهیونیستی از این تحول؛ افزایش همگرایی رژیم صهیونیستی با جبهۀ سازش در طی بحران یمن و پیگیری روند عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی و بهره‌مندی از مزیت‌های ژئوپلیتیکی یمن در دوران بی‌ثباتی این کشور بیان کرد. چالش‌های بحران یمن برای رژیم صهیونیستی نیز افزایش توانایی‌های نظامی انصارالله و امکان هدف قرار گرفتن سرزمین‌های اشغالی و نقش‌آفرینی انصارالله در محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political and Security Opportunities and Challenges of the Zionist regime in Yemen crisis (2011-2022)

نویسندگان [English]

  • , Amir reza Moghavemi 1
  • mohamad sadegh koishki, 2
1 PhD student in Regional Studies, Department of Regional Studies, Faculty of the Great Prophet, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran; amirmg1997@gmail.com.
2 Assistant Professor of Political Thought, Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran; m.s.koushki@ut.ac.ir
چکیده [English]

More than a decade has passed since the crisis in Yemen and the invasion of the Saudi coalition in this country. Its special position and importance in international and regional relations, on the one hand, and the anti-Zionist strategy of the group ruling Sana'a (Ansarullah and its allies) on the other hand, have caused the consequences of this crisis on the security of the Zionist regime to become a serious question. Based on this, the main issue of the current research is what security and political opportunities and challenges have the Yemeni crisis brought to the Zionist regime? The research method in this article is analytical-descriptive and library and internet methods were used to collect data. The findings of the research show that the crisis in Yemen, along with creating opportunities, has also created challenges for the Jewish state. The opportunities of the Yemen crisis for the Zionist regime can be divided into three general cases: advancing the strategy of balkanizing West Asia and the possibility of dividing Yemen and benefiting the Zionist regime from this development, increasing convergence of the Zionist regime with the reconciliation front during the Yemen crisis and pursuing the process of normalizing relations with Arab countries and benefiting from Yemen's geopolitical advantages during its instability. The challenges of the Yemen crisis for the Zionist regime are: increasing the military capabilities of Ansarullah, the possibility of targeting the occupied territories and the role of Ansarullah in the axis of resistance against the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen Crisis
  • Axis of Resistance
  • Zionist Regime
  • Ansarullah
  • Aggressive Realism