سرکوب جنایات تروریستی در نبردهای معاصرِ دولت اسلامی عراق و شام(داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه آموزشی حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران؛ p-namamian@araku.ac.ir.

چکیده

با افزایش ارتکاب جنایات تروریستی، دولت‌ها در قلمرو جامعه بین‌المللی به اهمیت سرکوب جهانی آن پی برده­اند. این در حالی است که حمایت دولت‌ها از گروه‌های تروریستی در کلیه مراحل تأسیس یا فعالیت، اساسی‌ترین مؤلفه‌ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بین‌المللی در مواجهه با جنایات تروریستی را فراهم نموده است. مؤید این امر جنایات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین‌المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نشأت می‌گیرد. سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار دارد، می­تواند نقش مؤثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کند؛ اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه‌های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دست نیافته است. ازاین‌رو، به‌رغم اینکه جنایات تروریستی ارتکابی توسط داعش به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم مقرر شده است، اما دیوان کیفری بین‌المللی با بروز رفتارهای انفعالی در سطح جهانی، امکانی برای رسیدگی به جنایات تروریستی داعش نداشته و این موضوع باید در سطوح داخلی دولت‌های درگیر در نبردهای مسلحانه داعش و در قلمرو سرزمینی، تحت رسیدگی کیفری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suppression of terrorist crimes in the contemporary battles of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

نویسنده [English]

  • Peyman Namamian
Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Law Education Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran; p-namamian@araku.ac.ir.
چکیده [English]

With the increase in committing terrorist crimes, governments in the international community have realized the importance of its global suppression. This is despite the fact that governments' support of terrorist groups in all phases of establishment or activity is the most fundamental component that has caused the deterioration of the effective international cooperation system in facing terrorist crimes. This is confirmed by the terrorist crimes of the ISIS group, whose threatening nature for international peace and security originates from the principle of terrorism as a threat to international peace and security.  The United Nations, with its mechanisms, can play an effective role in the fight against terrorism. But, because of the non-cooperation of some member countries and the overt and hidden support of terrorist groups by a number of members, this organization has not achieved much success in fighting against terrorist groups. Therefore, although the terrorist crimes committed by ISIS are clearly stipulated in Articles 5 to 9 of the Rome Statute, but the International Criminal Court has not been able to deal with ISIS terrorist crimes due to the emergence of passive behavior at the global level. So, this issue should be addressed at the internal levels of the governments that involved in the armed battles of ISIS and in their territory by the subject of criminal proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary battles
  • Islamic State of Iraq and Syria
  • Terrorist Crimes
  • ISIS Crimes
  • Security Council
  • International Criminal Court
  • Mixed Courts