ظهور داعش در اقلیم کردستان عراق، فرصت ها و چالش های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل

چکیده

اگر به نقشه کشورهای منطقه و به ویژه چهار کشور «محور ساعت» و نیز پراکندگی کردها نگاهی بیاندازیم، درمی‌یابیم که آنها در یکی از بحرانی ترین مناطق دنیا قرار گرفته اند که بحرانهای بزرگی در ده های اخیر در آن روی داده است که خود کردها نیز مولود آن می باشند. کردستان عراق در حوزه کشش و رانش سه میدان فرهنگی و تمدنی، ایرانی، عرب و ترک قرار دارد که از قضاء میدانهای مذکور میدانهائی ایدئولوژیک با نگرشهای تکنوکراتیک – الیگارشیک می باشند که قابلیت جذب در میدان را برای کردها به حداقل می رساند .( اوبالاس ، ادگار . 1377)
به قدرت رسیدن دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی پس از سقوط صدام و سهم خواهی ازقدرت به مزاق برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان ، قطر و ترکیه، خوش نیامد و چون این تغییر را به نفع ایران می دانستند، با حمایتهای آشکار و پنهان خود از گروههای تندرو و حمایت قدرتهای فرامنطقه ای از جمله آمریکا درصدد بهره برداری از این شرایط در منطقه برآمدند که یکی از پیامدهای آن گروه تکفیری تروریستی داعش بود . پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سوال اصلی یعنی فرصت و چالش های ج.اا در کردستان عراق چیست ؟ به بیان شناخت محیطی و روابط دوجانبه ایران و کردستان عراق در بحران داعش پرداخته و فرصت ها را به فرصت اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و چالش ها را نیز در اولویت قومی و فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و نظامی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergence of ISIS in the Iraqi Kurdistan region, opportunities and national security challenges of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Nouri
PhD student of international relations
چکیده [English]

If we look at the map of the countries in the region, especially the four "clock axis" countries, as well as the dispersion of the Kurds, we find that they are located in one of the most critical regions in the world, where major crises have occurred in recent decades. They are born of it. Iraqi Kurdistan is in the realm of three cultural and civilizational fields, Iranian, Arab and Turkish. Ironically, these fields are ideological fields with technocratic-oligarchic attitudes that minimize the ability of Kurds to absorb in the field. Edgar. 1998) The rise to power of the Democratic Party and the Patriotic Union after the fall of Saddam and the desire for power did not sit well with some countries in the region, including Saudi Arabia, Qatar and Turkey, and because they saw this change in favor of Iran, supported Openly and covertly, extremist groups and the support of supra-regional powers, including the United States, sought to exploit the situation in the region, one of the consequences of which was the takfiri terrorist group ISIS. The present study, while answering the main question, namely, what are the opportunities and challenges of the Islamic Republic of Iran in Iraqi Kurdistan? Expresses the environmental knowledge and bilateral relations between Iran and Iraqi Kurdistan in the ISIL crisis and analyzes the opportunities to economic, political, social and cultural opportunities and challenges in ethnic and cultural, political, security, military and economic priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan Region
  • ISIS
  • Challenge
  • Opportunity
  • National Security