تجلی مؤلفه شهادت در سه اثر داستانی از راضیه تجار («ستاره من»، «گمان مبر که شعله بمیرد»،«محبوبة صبح»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه زابل

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه زابل

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه زابل

چکیده

راضیه تجار یکی از نویسندگان فعال در حوزۀ دفاع مقدس است که آثار زیادی در موردجنگ تحمیلی و رزمندگان به رشتۀ تحریردرآورده‌است. تجار در بین نویسندگان معاصر با نوشتن کتاب‌های متعدد در عرصه ادبیات پایداری، تعهد خود را نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌ها نشان داده‌است و شورآفرینی و جانفشانی رزمندگان را به نحو شایسته و بایسته ترسیم کرده‌است.کوشش‌ها و مسئولیّت‌پذیری او در عرصۀ داستان‌های دفاع‌ مقدس قابل توجه است. این مقاله تلاش دارد، با بررسی آثار منتخب از دهه‌های هفتاد ، هشتاد و نود، جلوه‌های شهادت را در هر کتاب ، بررسی نماید و به این سوال که فرهنگ شهادت در هر کتاب چگونه با چه ویژگی‌هایی جلوه‌گری می‌کند، پاسخ دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و نتایج حاصل ضمن بیان کردن اعتقاد عمیق این بانوی نویسنده به این مقوله و اشاعه فرهنگ شهادت‌طلبی که از ضرورت‌های فرهنگی جامعه امروز در تقابل با فرهنگ‌‌های بیگانه، می‌باشد. جلوه‌‌های گوناگون کاربرد مؤلفه شهادت را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی، در کتاب گمان مبر که شعله بمیرد، متعلق به دهۀ هشتاد، بیشتر از دو اثر دیگر، نشان داده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of martyrdom component in three works of fiction by Razieh Tejar ("My star", "Don't think that the flame will die", "Morning favorite")

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sancholi 1
  • Mohammad Majuri 2
  • Shahla Kalbali 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Zabul University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Zabul University
3 Master's degree in Persian language and literature, Faculty of Literature, Zabul University
چکیده [English]

Manifestation of martyrdom component in three works of fiction by Razieh Tejar
("My star", "Don't think that the flame will die", "Morning favorite")

کلیدواژه‌ها [English]

  • martyrdom
  • satisfaction of merchants
  • my star
  • the blessed thought of the flame to die
  • beloved of the morning