شاخصه‌های دکترین نظامی جدید روسیه پس از سال ۲۰۲۰ میلادی براساس تحلیل مؤسسه رند آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه آموزشی دفاع مقدس، مرکز مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران؛ m.radmehr1362@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، گروه آموزشی دیپلماسی دفاعی، دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران؛ aslizadehamir@gmail.com.

3 مربی گروه دفاع مقدس، مرکز مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

مؤسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مؤثرترین و با نفوذترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کاخ سفید و مافیای تجارت جهانی (صهیونیسم بین‌الملل) محسوب می‌شود. سیاست‌مداران و مقامات بلندپایه کاخ سفید، همواره نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات این مؤسسه را مدنظر داشته و در سطح بالایی این نتایج را در تصمیم‌گیری‌های خود به کار می‌بندند. خانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مؤسسه است. او در سال ۲۰۱۹ م، با نگارش مقاله‌ای تحت عنوان «پیش‌بینی دکترین جدید نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰ م» به تحلیل و پیش‌بینی دکترین نظامی جدید روسیه در ۲۰۲۰ م پرداخته است. ازآنجا که روسیه از جمله بازیگران مهم منطقه و جهان محسوب می‌شود؛ پیش‌بینی دکترین نظامی این کشور از سوی مؤسسه تحقیقاتی رند، قابل‌توجه و حائز اهمیت است. از این‌رو، این پژوهش کوشیده است تا با روش کیفی و با تکیه بر ترجمه مقاله دارا ماسیکوت به دیدگاه و پیش‌بینی این مؤسسه از دکترین نظامی روسیه پی برده و به سؤال اساسی «چیستی تحلیل و پیش‌بینی مؤسسه رند از دکترین نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰» پاسخ دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «تأکید و تمرکز مداوم بر روش‌های غیرنظامی قبل از درگیری نظامی و حین وقوع آن»، «استراتژی دفاع فعال (مؤثر)»، «استراتژی اقدام محدود»، «میادین نبردهای متراکم و نقش رو به رشد شرکت‌های نظامی خارجی»، «آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات»، «عدم تغییر اساسی در سیاست هسته‌ای روسیه»، «اهمیت انواع سلاح بالارونده، ربات‌های رزمی و هوش مصنوعی در دکترین جدید»، «انتقادات پرحجم علیه ایالات‌متحده برای رقابت با کشورهای بزرگ»، «عدم ارتقاء ایالات‌متحده آمریکا به دسته تهدید نظامی» از مهم‌ترین موضوعات و نکات دکترین جدید روسیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Indicators of the New Russian Military Doctrine after 2020, Based on the Analysis of the Institution of Rend

نویسندگان [English]

 • Mohsen Radmehr 1
 • Bahram Aslizadeh 2
 • Gholam Ali Ranjbar 3
1 Researcher of Holy Defense Educational Department, Holy Defense Studies Center and Contemporary Battles, Imam Hossein University of Officer Training and Guard Training, Tehran, Iran;
2 Master's student in Defense Affairs Management, Department of Defense Diplomacy, Faculty of International Studies, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran; aslizadehamir@gmail.com.
3 Instructor of Holy Defense Group, Center for Studies of Holy Defense and Contemporary Battles, Imam Hossein University of Officers and Guard Training (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Rend Research Institute is considered as one of the most influential research center in the field of policy and decision-making for the White House and for the world trade’s mafia. The politicians and senior of White House officials have always considered the results of the research of this institute and at high levels use these results in their decision-making. Ms. "Dara Mascot" is one of the senior researchers of this institute. In 2019, she analyzed and predicted the new Russian military doctrine in 2020 with writing an article titled "The forecast of the New Russian Military Doctrine in 2020". As Russia is considered to be an important actor of the region and the world, the prediction of this country's military doctrine by the Rend Research Institute is worth to pay attention and important. Hence, this research has been tried to find out with a qualitative method and relying on the translation of the Dara Mascot’s article by the article and answer the basic question of "what is the analysis and prediction of the Rend Institute from the Russian Military Doctrine in 2020". The findings of the research show that emphasis and continuous focus on civilian methods before military conflict and during its occurrence, active defense strategy, limited action strategy, squares of dense battles and the growing role of foreign military companies, the future of the unpleasant and difficult armaments controlling… are the most important subjects of Russian new doctrine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • doctrine
 • Russia
 • Rend
 • Military
 1. امیری، مهدی (1389). ارزیابی رهنامه نظامی جدید روسیه، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 30، پاییز.
 2. دانش آشتیانی، محمدباقر (1388). اصول و روش تدوین دکترین نظامی، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم، پاییز.
 3. ثروتی، محسن؛ مظلوم، علی (1389). راهنمای تدوین دکترین، تهران: انتشارات ستاد کل نیروهای مسلح.
 4. جیوتسنابکشی (1380). تداوم و تغییر در امنیت ملی و دکترین نظامی روسیه، ترجمه علی بختیاری‌پور، نشریه نگاه (ویژه‌نامه روسیه)، سال دوم، شماره ۲۰، اسفند.
 5. دیوسالار، عبدالرسول (1389). ارزیابی ابعاد گوناگون دکترین امنیتی، دفاعی روسیه، فصلنامه سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 60، پاییز.
 6. دکترین نظامی جدید روسیه (1380). نشریه نگاه (ویژه‌نامه روسیه)، سال دوم، شماره ۲۰، اسفند.
 7. رستمی، محمود (1386). فرهنگ واژگان نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز.
 8. زهدی، یعقوب (1395). سیاست دفاعی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 9. صباغیان، علی (1382). نگرش دکترین نظامی جدید روسیه به قفقاز و آسیای میانه، همشهری دیپلماتیک، نیمه اول دی، شماره ۴.
 10. قاسمی، محمد؛ اشراقی، مهرداد (1397). مقدمه‌ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکشی پلیس، فصلنامه کارآگاه، سال یازدهم، پاییز.
 11. کرمی، جهانگیر (1385). مجادله دفاعی ـ هجومی در دکترین نظامی روسیه، فصلنامه سیاست دفاعی، سال چهاردهم و پانزدهم، شماره 57 ـ 56، پاییز و زمستان.
 12. کرمی، جهانگیر (1388). تحولات سیاسی دفاعی روسیه: سال‌های 2000 تا 2010، فصلنامه سیاست دفاعی، سال هفدهم، شماره 67، تابستان.
 13. ماسیکوت، دارا (2019). پیش‌بینی دکترین جدید نظامی روسیه در سال ۲۰۲۰، قابل دسترسی در سایت مؤسسه رند.
 14. مهروز، آسیه (1390). بررسی تحولات دفاعی نظامی ناتو پس از 11 سپتامبر و تأثیر آن بر محیط امنیتی ج.ا.ا.، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 33، تابستان.
 15. سایت جنگ نرم و عملیات روانی، http://www.swar.ir
 16. سایت مؤسسه رند، https://www.rand.org