مؤلفه‌های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشکده تربیت جهادی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران؛ Mohammadbagher.sk@gmail.com

چکیده

مدیریت جهادی، حرکت، تلاش و مبارزه­ای است که با انگیزه الهی، توأم با درایت و تدبیر، با عزمی راسخ و مجاهدانه برای رهایی از چالش‌ها و مشکلات (درونی و بیرونی) در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور صورت می‌گیرد. در دوران دفاع مقدس، حماسه­های بی­نظیر و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبری بارها از آن به عنوان الگوی مدیریت جهادی مؤثر برای حل مشکلات کشور نام برده­اند.
 این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با تلفیقی از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای ، تجربه میدانی (مشاهده مشارکتی) و مصاحبه عمیق با هدف تعیین «مشخصه­ها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری» به رشته تحریر درآمده است.
یافته‌ها و نتایج تحقیق: با بررسی کتابخانه­ای در زندگینامه، سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و وصیت‌نامه شهید حسن باقری ، چهار شاخصه مدیریت جهادی با عناوین و مشخصه­های اجتماعی- فرهنگی، اعتقادی- اخلاقی، تفکری- بینشی و میدانی-  عملیاتی شناسایی شدند و در نهایت نتیجه گرفته شد که در شرایط کنونی و در مقابله با جنگ هیبریدی و همه‌جانبه دشمن در مسیر تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، با شناسایی این مؤلفه­ها می­توانیم برای به حقیقت پیوستن دستاوردهای مجاهدانه بیش از چهار دهه دفاع مقدس قدمی برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Jihadi Management in the life of Martyr Hassan Bagheri

نویسنده [English]

 • Baqer Soleimani
Faculty member of Jihadi Training Faculty, Imam Hossein University of Officers and Guard Training (AS), Tehran, Iran; Mohammadbagher.sk@gmail.com
چکیده [English]

Jihadi management is a movement, effort and struggle that is carried out with divine motivation, combined with tact and prudence, with a firm and militant determination to get rid of challenges and problems (internal and external) in the comprehensive growth and development of the country. During the sacred defense, unique and lasting epics were seen and the Supreme Leader has repeatedly mentioned it as an effective model of jihadist management to solve the country's problems.
  This research has been written with an analytical-descriptive approach and with a combination of documentary and library sources, field experience (participatory observation) and in-depth interview with the aim of determining "characteristics and components of jihadi management in the life of Martyr Hassan Bagheri".
Findings and Results: By examining the library in the biography, lectures, notes and will of Martyr Hassan Bagheri, four characteristics of jihadi management with the titles and characteristics of socio-cultural, belief-moral, thought-vision and field-operational were identified. Finally, it has been concluded that in the current situation and in the face of the hybrid and all-out war of the enemy on the way to prove the second step of the Islamic Revolution, by identifying these components, we can take a step to realize the mujahedeen achievements of more than four decades of sacred defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jihad
 • Command
 • Jihadi Management
 • Martyr Hassan Bagheri
 • Sacred Defense
 1. قرآن کریم.
 2. احمدی، محمد میلاد؛ محمدی، مهدی (1399). مدل مدیریت جهادی مبتنی بر سیره فرماندهان دفاع مقدس (موردمطالعه: شهید حسین خرازی)، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 15(3 ),60-43.
 1. بابایی طلاتپه، محمدباقر (1394). سبک فرماندهی در فرهنگ علوی، چاپ اول، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 1. بوداقی، حسین؛ شادی، سمیرا (1393). ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر؛ تهران: سومین همایش بین‌المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
 1. پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری به آدرس اینترنتی http://www.bagheri.ir
 1. حجازی‌فر، سعید (1394). چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی، فصلنامه علمی مدیریت اسلامی، ش 3، 122-95.
 1. خامنه­ای، سید علی (1399). حدیث ولایت. لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
 2. خورشیدی، عباس؛ قربانی، رضا (1385). عوامل و شاخص­های مؤثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده. مدیریت نظامی. ش 11.
 3. راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دارالقلم، 1416 ق، ص 12.
 4. رحمانی، حجت‌الله (1387). استعاره‌های فرهنگی، مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات فرهنگ.
 5. رشیدی اقدم، محمود؛ ترابی خالدی، حمیدرضا؛ علیزاده، محمود. (1399). طراحی و تبیین الگوی راهبردی مدیریت جهادی. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 10(40), 56-33.
 1. رضایی، محسن (1398). گفتگو با فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس. قابل دسترسی در سایت

 https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=45172

 1. رضایی، محسن (۱۳۹۱). اسوه‌های برجسته؛ روایت خاطرات، تهران: نشر نیلوفران.
 2.  زنگوئی، امیر؛ محمودآبادی، میلاد (۱۳۹۱). نقش دانشجویان و دانشگاه‌ها در جنگ تحمیلی، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی، ص ۱۳۸ - ۱۱۸. 14.
 3. سرمدی، سعید (۱۳۹۰). شهید حسن باقری، مجموعه مقالات، تهران: نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 1. ضماهنی، مجید؛ حجرگشت، سعید (1394). طراحی و تبیین الگوی فرماندهی و رهبری شهید حسن باقری، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دهم، شماره چهار، 606-584.
 2. عارفی، اسماعیل؛ کشاورز، عباس (1397). ویژگی‌های شخصیتی و فعالیت‌های شهید حسن باقری در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال پانزدهم، بهار 97، شماره 52: 220-201.
 1. عزیزی، محمد (۱۳۹۱).تحلیل مشارکت اقشار مختلف در دفاع مقدس، پژوهشنامه دفاع مقدس، سال اول. ش ۲، ص ۱۲۱ - ۹۷.
 2. علامیان، سعید (۱۳۹۰). روایت زندگی حسن باقری، تهران: نشر مؤسسه شهید حسن باقری.
 3. قربانی‌زاده، وجیه اله؛ الوانی، سید مهدی؛ اصغرزاده رومیانی، حسین علی (1394). تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، ش 21، 250-2.
 1. محمدظاهری، محمد (1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، فصلنامه علمی مدیریت اسلامی، سال 28، ش 1، 46-21.
 1. مردی، فرزانه (۱۳۹۱). شهید باقری به روایت مادر، تهران: روایت فتح.
 2.  معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح (۱۳۷۶). سقای بسیج، تهران: نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 3. معاونت مرکز فرهنگی سپاه (۱۳۶۹). در پرتو عشق، تهران: نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 4. مکارم شیرازی، ناصر (1376). مدیریت و فرماندهی در اسلام، اصفهان: ناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه.
 5. مطهری، مرتضی (1392). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، چ پنجم، تهران: صدرا.
 6. نظری، یونس؛ منطقی، منوچهر؛ تقی زاده، قاسم؛ توکلی، غلامرضا (1397). ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ا با نگرش اقتصاد مقاومتی، فصلنامه راهبرد دفاعی، ش 64 ،32-1.
 1. یوسفی، رسول؛ اکبری، بهرام (1395). تبیین بایدهای مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی، فصلنامه علمی مدیریت اسلامی، سال 25، ش 2 ، 95-6.