بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

در بیشتر جنگ‌ها، طرفین جنگ راهکارهایی را برای شکست طرف مقابل در نظر می‌گیرند و از میان این راهکارها، طرحی را که احتمال موفقیت آن بیشتر به نظر می‌رسد را به عنوان راهکار اصلی و برای غفلت جبهه مقابل از توجه به راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می‌کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را به‌عنوان راهکار اصلی و فرعی طرح و اجرا نموده که از این راهکارها یکی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با ایران قرار داده است؛ همچنین برای دور‌نمودن توجه مسئولان ایران از راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می‌کند. نکته قابل توجه اینکه راهکارهای فرعی را که آمریکا برای مقابله با ایران در نظر گرفته، در تقابل با سایر کشورها، از آن‌ها به عنوان راهکار اصلی استفاده کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای بهره‌برداری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی ایران

نویسنده [English]

  • Rahim Anbiaei