بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران؛ omatebidar@chmail.ir

چکیده

در بیشتر جنگ‌ها، طرفین جنگ راهکارهایی را برای شکست طرف مقابل در نظر می‌گیرند و از میان این راهکارها، طرحی را که احتمال موفقیت آن بیشتر به نظر می‌رسد را به عنوان راهکار اصلی و برای غفلت جبهه مقابل از توجه به راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می‌کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را به‌عنوان راهکار اصلی و فرعی طرح و اجرا نموده که از این راهکارها یکی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با ایران قرار داده است؛ همچنین برای دور‌نمودن توجه مسئولان ایران از راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می‌کند. نکته قابل توجه اینکه راهکارهای فرعی را که آمریکا برای مقابله با ایران در نظر گرفته، در تقابل با سایر کشورها، از آن‌ها به عنوان راهکار اصلی استفاده کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای بهره‌برداری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the USA main and sub ways in the opposition with the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Rahim Anbiaei
Master of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran; omatebidar@chmail.ir
چکیده [English]

 In most wars, the parties of war are considered solutions to the defeat of the opposite side, among these strategies, the plan that seems likely to succeed as much as it appears is chosen as the main and some others as the sub ways to deceive the opposite side. With the victory of the Islamic Revolution in Iran, the global arrogance and at the head of it the United States, to confront the Islamic Republic of Iran, planed and implemented solutions as a major and sub-strategies. It has put one of these strategies as the main solution. Also, to remote the attention of Iran's officials from the main solution, plans and implements several strategies as a subordinate solution. It is noteworthy that the sub-strategies that the United States considered to deal with Iran has used them as the main solution in opposition to other countries. The main question of the article is what is the main American solution to confront the Islamic Republic of Iran? In this paper, the research method is descriptive-analytical and the library method has been used to collect data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • America
  • Islamic Republic
  • Economic War
  • Cultural War
  • Military War
  • Velayat-e-Faqih
1ـ الفت‌پور، محمدعلی (1389). چهل تدبیر: مروری بر وقایع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر پرستا.
2- ابراهیمی، شهروز؛ محمدی، مصطفی (1391). فرهنگ: بستری برای جنگ نرم، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال ششم، شماره 65 و 66، صفحات 62-41.
3 ـ امام خمینی، سید روح الله (1378). صحیفه امام، (مجموعه 22 جلدی سخنرانی‌ها و بیانات امام خمینی)، چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
4- بصیری، محمدعلی (1391). جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (روش‌ها، ابزارها و راهکارها)، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 177-151.
5- بصیری، محمدعلی؛ سالدورگر، الهه (1396). بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 3، صفحات 570-553.
6- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1390). فناوری‌های قدرت در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره مسلسل 51، صفحات 30-5.
7- ذوالفقاری، مهدی؛ عمرانی، ابوذر (1396)، تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره دوم، صفحات 195-169.
8- رشادتی، محمدمهدی (1386). حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه از منظر امام خمینی (ره)، فصلنامه دین و سیاست، شماره 14-13، صفحات 19-3.
9- سیاهه جنگ‌های ناکام آمریکا در جهان، باشگاه خبرنگاران جوان به آدرس: www.yjc.ir، 19 اردیبهشت 1397 کد خبر 6525894.
10- طنطاوی، سید محمد (1381). غروب آفتاب در اندلس: علل انحطاط حکومت مسلمانان در اسپانیا، تهران: دارالصادقین.
11- عبدالحمیدی، حسین؛ رحیمی، اسداله (1397). نقش فساد اخلاقی در انحطاط تمدن اسلامی در اندلس، نشریه گفتمان اندیشه، دوره یک، شماره یک، صفحات 96-61.
12- علیاری تبریزی، بهاءالدین (1398). قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین‌الملل (با تأکید بر قتل‌های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به‌ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)، پژوهشنامه حقوق بشری، سال پنجم، شماره 18، صفحات 44-13.
13- عیوضی، محمدرحیم؛ میرشاه ولایتی، فرزانه؛ نظری‌زاده، فرهاد (1391). جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 4، صفحات 34-1.
14- غلام‌پور، احمد (1389). راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا، سیاست دفاعی، شماره 72، صفحات 102-57.
15- فولادی، محمد (1387). فرهنگ و مهندسی فرهنگ، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال اول، شماره اول، صفحات 220-183.
16- قاسمی، مصطفی (1387). تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و آثار آن، فصلنامه مربیان، شماره 27، صفحات 201-183.
17- قراگز لو، محمد (1382). چیستی فرهنگ و تمدن، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 197 و 198، صفحات 95-86.
18- قربانی، زین العابدین (1352). علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین: اسپانیا از مسلمین استمداد می‌کند، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال چهاردهم، شماره 5، صفحات 74-70.
19- قربانی شیخ‌نشین، ارسلان؛ آسوده، رضا (1398). آمریکا و جمهوری اسلامی ایران: از جنگ سخت تا جنگ نرم، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 6، صفحات 31-1.
20-کرامتی، محمد (1389). تاریخچه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، خبرگزاری فارس به آدرس: www.farsnews.ir.
21- کریمی‌والا، محمدرضا؛ زمانی، محمدمهدی (1397). جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان‌المسلمین مصر، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال پانزدهم، شماره 54، صفحات 164-147.
22- گلی زواره، غلامرضا (1387). اروپا، مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی: سقوط اندلس، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال چهل و نهم، شماره 9، صفحات 48-43.
23- گلی زواره، غلامرضا (1387). اروپا، مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی: هشت قرن فرمانروایی در اندلس، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره 573، صفحات 59-54.
24 ـ مجتبی‌زاده، علی (1392). شرارت‌های آمریکا علیه ملت ایران، مکاتبه و اندیشه، شماره چهل و هفتم، صفحات 104-90.
25- محترم، محمدحسین (1398). روزنامه کیهان به آدرس kayhan.ir، پنج‌شنبه 16 آبان 1398 شماره 22323.
26 ـ محمدی، منوچهر (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، چاپ ششم. تهران: انتشارات دادگستر.
27 ـ محمدی، یدالله (1379). انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی: تقابل و رویارویی دو چهره «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» قدرت، فصلنامه مصباح، سال نهم، شماره 36، صفحات 106-95.
28- محمدی جورکویه، علی (1381). شکست مسلمین در اندلس، عبرتی بزرگ، رواق اندیشه، شماره 15،صفحات 96-87.
29- مراد‌زاده، علی (1388). نگاهی بر انقلاب مخملی در ایران، مجله امید انقلاب، شماره 404، صفحات 39-36.
30- مرادی‌رستگار، حمیدرضا؛ شمخانی، اژدر؛ یوسفی افراشته، مجید (بی‌تا). جنگ نرم (جنگ خاموش) تهدیدی علیه امنیت جامعه، فصلنامه دانش انتظامی همدان، سال دوم، شماره 4، صفحات 51-25.
31- منظور، داوود (1392)، بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه: ویژگی‌ها، اهداف و اقدامات، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، صفحات 42-21.
32 ـ موسوی، سیدصفدر (1396). بازخوانی عبرت‌آموز تاریخ اندلس، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ، شماره 53 و 54، صفحات 145-127.
33 ـ موسوی، سید صمد (1396). مروری بر جنایات آمریکا علیه ملت ایران، پایگاه اینترنتی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان به آدرس: www.afaagh.com.
34 ـ میرچراغ خانی، حسین (1395). جنایات دولت‌های آمریکا علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی، پیام، شماره صد و بیستم، صفحات 63-43.
35 ـ نائینی، علی‌محمد (1389). درآمدی بر ماهیت‌شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارۀ 28، صفحات 32-1.
36- نگاهی به عملیات ام الحسنین، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس به آدرس: http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=7801