کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 مدرس و پژوهشگر دانشکده امام علی (ع)

3 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

وقوع بحران سوریه در سال 2011 م و تداوم جنگ داخلی در این کشور بین نظام سوریه و مسلحین و گروه های تروریستی، پیامدهای گوناگونی در موازنه قدرت در نظم منطقه ای غرب آسیا را به دنبال داشت. در واقع در نتیجه این بحران، کنشگران دولتی محور مقاومت با محوریت ایران و روسیه از یک طرف و کنشگران غیر دولتی آن به ویژه جنبش حزب الله لبنان توانستند با حمایت از نظام سیاسی سوریه، توازن منطقه ای را به نفع محور مقاومت حفظ نموده و زمینه ساز تغییرات ژئوپلیتیکی وسیعی در نظم منطقه ای غرب آسیا شوند. در این میان حزب الله لبنان به عنوان یک کنشگر نامتقارن ،با ورود به عرصه جنگ داخلی سوریه با فرصت ها و چالش های متعددی در سطح تاکتیکی و استراتژیکی به ویژه در حوزه تاکتیک های رزمی خود مواجه شد. از این رو در این پژوهش نویسندگان با مفروض قراردادن این گزاره که فرصت های پیش روی حزب الله در ورود به جنگ سوریه بیش از چالش های آن بوده است و همچنین اینکه حزب الله توانست در طول این بحران ضمن بازنگری در تاکتیک های رزمی خود به یک نیروی نامتقارن موثر در عرصه معادلات منطقه ای و حتی بین المللی تبدیل شود، به دنبال پاسخ گویی به این سوال اساسی است که کنشگری حزب الله در بحران سوریه چه تاثیری بر تاکتیک های رزمی آن داشته است.یا فته های پژوهش نشان می دهد که حزب الله بعداز ورود به بحران سوریه تغییراتی را در تاکتیک های رزمی خود از جمله: کسب توانمندی های فنی و تسلیحاتی نوین، کسب توانمندی های تاکتیکی جدید و ... ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lebanon's Hezbollah Activism in the Syrian Crisis and Changes in Hezbollah Combat tactics

نویسندگان [English]

  • Jaafar Azimzadeh 1
  • Bahram AsliZadeh 2
  • Ali Ismailzadeh 3
1 Faculty Member of Imam Hussein (as) University for Training Military Officers and Guards
2 Teacher and Lecturer of Imam Ali (as) Faculty
3 Teacher and Lecturer of Imam Hussein (as) University for Training Military Officers and Guards
چکیده [English]

The outbreak of the Syrian crisis in 2011 and the continuation of the civil war in this country between the Syrian regime and the militants and terrorist groups, had various consequences in the balance of power in the regional order of West Asia. In fact, as a result of this crisis, governmental activists of resistance front which centered by Iran and Russia on the one hand and its non-governmental actors, especially by the Lebanese Hezbollah movement, were able to maintain a regional balance in favor of the resistance front by supporting the Syrian political system and cause extensive geopolitical changes in the regional order of West Asia. Mean While, Lebanese Hezbollah, as an asymmetric activist, entered the Syrian civil war and faced many opportunities and challenges at the tactical and strategic level, especially in the field of its combat tactics. Thus, in this study, the authors hypothesize that Hezbollah's opportunities were more than its challenges in entering the Syrian war and it made Hezbollah to be able to reconsider its combat tactics during the crisis and also become an effective asymmetric force in the regional and even international equations, seek to answer the fundamental question of how Hezbollah's activism in the Syrian crisis has affected its combat tactics by entering in to the Syrian crisis? The results of the research shoe that Hezbollah has made changes in his combat tactics by entering in to the Syrian crisis such as: acquiring new technical and weapons capabilities, acquiring new tactical capabilities and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian crisis
  • combat tactics
  • Hezbollah
  • front of resistance