تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین سیاست دفاعی از منظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) در روران هشت سال دفاع مقدس می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخگویی به پرسش‌ در این مقاله از روش تحلیل محتوا جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش‌های نظری – کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای – اسنادی، منابع اینترنتی و فرمایشات گران‌بهای امام خمینی(ره) می‌باشد. با تجزیه و تحلیل پرسش این مقاله که عبارت است از «سیاست‌های دفاعی امام خمینی(ره) در هشت سال دفاع مقدس کدامند؟»، پاسخ روشنی برای آن داده شد و مدلی از سیاست‌ دفاعی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، تبین و طراحی گردید. نتایج تحقیق نشانگر آن است که محقق با بررسی سیاست‌های دفاعی امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس به چهار اصل در سیاست‌های دفاعی بکار برده در این دوران دست یافته که می‌توان به تعدادی از آن‌ها اشاره نمود: سیاسی(صدور انقلاب و بیداری امت اسلامی)؛ نظامی(حفظ اسلام)؛ فرهنگی(خودباوری فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی) و اقتصادی(خودکفایی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Imam Khomeini's Defense Thought During the Sacred Defense

نویسنده [English]

  • Reza Shahgholian Qahfarkhi
Faculty member of Imam Hossein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

This research has been done with the aim of examining and explaining the defense policy from the perspective of the founder of the Islamic Revolution, Imam Khomeini (RA) during the eight years of sacred defense.
 Due to the nature of the subject and in order to answer the main question, this article has used a descriptive-analytical method. This research is in the category of theoretical-applied research in terms of type. The method and tool of collecting information and data is also in the form of libraries - documentary, internet resources and precious orders of Imam Khomeini (RA).
 By analyzing the question of this article, which is "What were the defense policies of Imam Khomeini in the eight years of holy defense?", a clear answer was given to it and a model of the defense policy of the founder of the Islamic Revolution was explained and designed.
 By examining the defense policies of Imam Khomeini during the sacerd defense, there are have been achieved into four basic principles: political (exporting the revolution and awakening of the Islamic Nations); military (preservation of Islam); cultural (cultural self-confidence and countering with the cultural aggression) and economic (self-sufficiency)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense
  • Defense Policy
  • Imam Khomeini
  • Sacred Defense