بررسی عملیات های نظامی مسلحین در تصرف شهر استراتژیک حلب مطالعه موردی؛ عملیات ابوعمر سراقب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر گروه فرماندهی و ستاد دانشکده امام علی (علیه السلام)

2 پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011 م، شهر حلب به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و جمعیتی این کشور از اهمیت استراتژی در روند سیاسی-نظامی این بحران برخوردار بوده است. از این رو طرفین جنگ اعم از دولت سوریه و جبهه مقاومت از یک طرف و معارضین و حامیان آن ها از سوی دیگر، عملیات های نظامی متعددی به­منظور تصرف این شهر استراتژیک طراحی و اجرا نموده­اند. جنگ در حلب به قدری از اهمیت و محوریت برای طرفین رسیده که از آن به عنوان مادر جنگ ها یا استالینگراد سوریه یاد شده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این مسئله است که چرا مسلحین در تصرف شهر استراتژیک حلب با وجود انجام عملیات های متعدد نظامی ناکام ماندند؟ نگارنده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است تا ضمن اشاره به مراحل مختلف عملیات های مسلحین برای تصرف شهر حلب(عملیات جاده کاستلو-عملیات بازپس گیری جنوب حلب- عملیات ابراهیم یوسف -عملیات ابوعمر سراقب یا عملیات خروج ازمحاصره شرق حلب)در قالب مطالعه موردی،عملیات ابوعمر سراقب را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی چون فقدان رهبری واحد، وجود اختلاف در بین گروه های مختلف مسلحین،تکیه بر شیوه تکراری استفاده از انتحاری، برآورد نادرست سازمان رزم با توجه جغرافیای منطقه عملیات و... در ناکامی مسلحین در تصرف شهر حلب موثر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Armed Military Operations in the Capture of the Strategic City of Aleppo Case study; Operation of Abu Omar Saraqeb

نویسندگان [English]

  • Bahram Aslizadeh 1
  • Hamid Najafzade 2
1 Lecturer at the Department of Staff and Commander, Imam Ali (a.s.) Faculty
2 Researcher at the Imam Hussein (a.s.) University for Training Military Officers and Guards
چکیده [English]

Since the beginning of the Syrian civil war in 2011, the city of Aleppo, as one of the country's economic and demographic hubs, has been strategically important in the politico-military process of the crisis.  Therefore, the warring parties, including the Syrian government and the Resistance Front, on the one hand, and the opponents and their supporters, on the other, have designed and carried out several military operations in order to capture this strategic city. The war in Aleppo has become so important and central to both sides that it has been referred to as the mother of wars or Stalingrad in Syria. This study seeks to answer the question why the militants failed to capture the strategic city of Aleppo despite of numerous military operations? The author has tried to use a descriptive-analytical method to point out the different stages of armed operations to capture the city Aleppo (the Operation of Castello Road – the Operation to Recapture the Southern of Aleppo – the Operation of Ibrahim Youssef – the Operation of Abu Omar Saraqeb or the Operation to Get Out of the Siege East of Aleppo) In the form of a case study, by examining and analyzing the operation of Abu Omar Saraqeb. Findings show that factors such as: lack of unified leadership, differences between different groups of militants, reliance on repetitive methods of suicide use, incorrect estimation of the combat organization according to the geography of the area of ​​operation, etc. in the failure of the militants to capture the city of Aleppo have been effected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian war
  • Aleppo
  • the Operation 0f Abu Omar Saraqeb
  • Syrian opponents