حوزه‌های پیش‌برنده فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی (علیه السلام)،

2 پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین (علیه السلام)

چکیده

هدف تحقیق مطالعه حوزه‌های پیش برنده فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقلاب اسلامی است. روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه، کمی و پیمایشی است و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. مطالعه به شکل نخبگی و با جامعه آماری تمام شمار در بین شش خبره حوزه دفاع مقدس انجام شده است. در این تحقیق از طریق مصاحبه با شش خبره در حوزه دفاع مقدس، تعداد 10 حوزه اصلی دفاع مقدس بنام حوزه های شهدا، ادبیات و تاریخ‌ شفاهی، نیروی انسانی متولّی، پیشکسوتان، فرهنگی و هنری، معارف جنگ، راهیان نور، فناوری و رسانه، تبلیغات، و حوزه حقوقی بین­المللی شناسایی شد. در ادامه تحقیق، این 10 حوزه با استناد به متن مصاحبه­های تحقیق و دیدگاه سایر اندیشمندان تبیین شده است. در نهایت از طریق مطالعه کمی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان، سهم 10 حوزه دفاع مقدس در ترویج فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقلاب اسلامی در وضع موجود و وضع مطلوب آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد عملکرد کلیه نهادهای دفاع مقدس در کشور، حدود 50 درصد است. از نظر خبرگان در وضعیت مطلوب باید به 86 درصد رسید و شکاف عملکردی فعلی در حد 35 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Areas promoting the culture of sacred defense in the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohammadi Fateh 1
  • Yaser Faizullahi 2
1 Correspondent Author, Assistant Professor at Imam Ali’s (as) Officers University
2 Researcher of Imam Hussein’s (as) Officers University
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the areas that promote the culture of sacred defense in the second step of the Islamic Revolution. The research method used in this study is quantitative and survey and a researcher-made questionnaire has been used to collect data. The study is conducted in an elite form with a full-counting statistical population among the six experts in the field of sacred defense. In this research, through interviews with six experts in the field of sacred defense, 10 main fields of sacred defense such as the fields of martyrs, literature and oral history, responsible manpower, veterans, cultural and artistic, war learnings, paths of light (Raheyane Noor), technology and media, advertising and international jurisprudence are identified. In the continuation of the research, these 10 areas have been explained based on the text of research interviews and the views of other thinkers. Finally, through quantitative study and distribution of questionnaires among experts, the contribution of 10 areas of sacred defense in promoting the culture of sacred defense and in the second step of the Islamic Revolution in the current situation and the desired situation has been presented. The results show that the performance of all sacred defense institutions in the country is about 50%. According to experts, the desired situation should reach to 86%. Therefore, the current performance gap is 35%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Defense
  • Promoting Factors
  • The Second Step of the Islamic Revolution
  • Sacred Defense Culture