اهمیت حفاظت و تأمین در اسلام و تأثیر آن در عملیات والفجر 8 با رویکرد سیستمی (MIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

3 کارشناس، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

عملیات والفجر 8 یا فتح فاو به‌دلیل نقشی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی تحولات دفاع مقدس و معادلات سیاسی- ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته، از ابعاد و زوایای مختلف قابل تحلیل است. منطقة فاو یکی از مناطق مسکوت جنگ تلقی می‌شد که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در آن برهة زمانی مورد توجه فرماندهان جنگ قرار گرفت. این مسئله ضرورت انجام عملیات‌ با اهداف راهبردی و مؤثر در سرنوشت جنگ را دو چندان می‌کرد. عملیات فتح فاو (والفجر 8) بعد از دو عملیات خیبر و بدر، بزرگ‌ترین عملیاتی بود که سپاه، آن را در نیمة دوم سال 1364 طرح‌ریزی و اجرا کرد. انجام عملیات گسترده و بزرگ در این منطقه حساس، نیاز به طراحی دقیق، اقدامات خاص مهندسی، کار اطلاعاتی ویژه و پشتیبانی و ترابری سنگین داشت که با توجه به حضور دشمن در منطقه و وجود ستون پنجم نیاز به رعایت دقیق اصول حفاظتی، به خصوص حفاظت در گفتار و اصل غافلگیری بود و رزمندگان اسلام به حمدالله با رعایت این مهم به اهداف مد نظرعملیات دست یافتند.
این تحقیق که حاصل فعالیتی پژوهشی است، به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق متکی به روش توصیفی- استنتاجی است. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه در منابع و اسناد با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری عوامل موفقیت عملیات والفجر 8، احصا و با توجه به عنوان، نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر با نگاه سیستمی اقدام شد. حاصل این تلاش رسیدن به مدل سیستمی عملیات والفجر 8 بوده است.
در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت اطلاعات، حفظ سرّ و رازداری از منظر احادیث، اصل غافلگیری و سیستم اطلاعات مدیریت و نقش آن در نتایج عملیات مذکور آشنا خواهید شد. امید است این نوشته دریچه‌ای نو برای تحلیل سیستمی عملیات‌های مختلف دفاع مقدس پیش روی خوانندگان عزیز باز و آنان را ترغیب به تکمیل مقاله مذکور و تحریر مقالات مشابه در سایر عملیات‌های دفاع مقدس کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Protection and Security in Islam and its Impact on the Operation Valfajre 8 (Dawn) by a Systemic Approach (MIS)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Husynhashemy 1
  • Ahmad Mehraban 2
  • Muzaffar Ansari 3
چکیده [English]

The Operation Valfajre 8 (Dawn) or Fatahe Faw due to its role in the aspects of political, economic and military developments in the Holy Defense and for its political - national, regional and international equations can be analyzed from different aspects and dimensions. Faw regions was considered as one of the silent place on the war with regard to political, economic and military of Iran came to the attention of commanders. For this reason it was necessary to conduct operations with strategic goals and contributing to the outcome of the war. The operation of Fav (Valfajr 8) which has been operated after two operations by the name of Khyber and Badr, was the largest operation that the Guard Corps planned and implemented in the second half of 1364. Implementing a large military operation in this important region, needed for an exact planning, special engineering actions, special protection affairs and huge supporting and transporting. In spite of these, Islamic forces by following the element of surprise and all these important affairs achieved to objectives which were expected from the operation thanks God.
This study is the result of a research, it is in terms of purpose applicable and terms of methodology relies on a descriptive - analysis. Data obtained from documents and resources study by using the tool taking notes of succession factors in Operation Valfajr 8, and according to the given the title of study were reckoned. Then the system was used to analyze the factors to look at. The result of this effort is to achieve a systematic model about the Operation of Valfajr 8.
In this paper, issues such as data protection, privacy and perspective from the preserving of the traditions, also the element of surprise and management information system and its role in the results of this operation will be familiar. We hope that this article will open a new window to the readers that study the operations of the Sacred Defense by MIS and encourage them to complete such papers by writing articles for the other operations of the Sacred Defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protection
  • Security
  • the Operation Valfajr 8
  • Element of surprise
  • System
  • Management Information System (MIS)