نقش عملیات شبانه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 مربی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پدیده جنگ در کلیه منابع، اشاره به منازعه مسلحانه دارد و با پیشرفت تکنولوژی شیوه‌های جنگ نیز تغییر کرده است. تفاوتی که دفاع مقدس با سایر جنگ‌ها داشت در انتخاب شیوه‌ها و تاکتیک منحصربه‌فرد است. مؤثرترین تاکتیک در صحنه نبرد نیز استفاده از تک شبانه است. این پژوهش با عنوان «نقش عملیات شبانه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس و کارکرد آن در جنگ با آمریکا» مورد توجه محقق قرار گرفته است. سؤال اصلی عبارت است از «تک‌های شبانه چه تأثیری در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس داشته است؟». این تحقیق به‌لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. در بخش گردآوری اطلاعات درباره هشت سال دفاع مقدس و تک شبانه، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود در حد مقدور تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تحلیل محتوا شود. نتایج حاصل نشان داده که تک شبانه توانسته با محدود کردن توانایی‌های رزمی، توپخانه‌ای و زرهی دشمن و نفر و تجهیزات انسانی کارامد، خود را جایگزین تک روزانه کند، در واقع تک شبانه می‌تواند در شرایط نامتقارن جایگزین تک روزانه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Night Operation on Gaining Victory at Operations in the Eight Years of Sacred Defense

نویسندگان [English]

  • AbbasAli Salmani 1
  • Mohammad Balkhi 2
  • Hussein Faizi 2
1 Assistant Professor, Imam Hossein University
2 Master Graduated in Defense Affairs
چکیده [English]

The phenomenon of war in all the sources, referring to armed conflict and with the advancement of technology the ways of war has changed. The main difference between our sacred defense and other wars is the choice of unique tactics. The most effective tactic in the battle field is also night rushing. This study, entitled "The role of night operation on gaining victory at operations in the eight years of sacred defense and performance of its victory in the war with America" ​​has been the mainstay of researchers. The main question is "What effects the night rushing had at the operations on eight years of sacred defense to win and gain victory?" This research in terms of the aim is functional and its methodology is descriptive- analysis and survey. For data collection about eight years of sacred defense and night rushing, we used the library and referred to the related documents so much it has been available to the extent possible and we gathered data and analyzed it by content analyzing. The results show that night rushing by limiting the martial abilities, artillery and armored of enemy and also its efficiency of human and equipments, can be an efficient replace for day rushing.Infact, in an asymmetrical condition a night rushing can be replaced on day operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Night Rushing
  • Holy Defense
  • Operations
  • Tactics
1- فرید، غلامعلی و بهرامی (مترجم)، هوشنگ (1359)؛ دستور رزمی عملیات شبانه و تجهیزات دیده‌بانی در شب (36-31)، تهران.
2- تولیت کاشانی، سید اصغر (1380)؛ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب زمان عملیات والفجر هشت.
3- پوراحمد، احمد (1386)؛ جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
4- جعفری، مجتبی (1389)؛ اطلس نبردهای ماندگار نیروی زمینی ارتش، تهران: سوره سبز.
5- جعفری، مجتبی و غفوری، علی (1390)؛ آخرین نبرد، تهران: سوره سبز.
6- دانشکده فرماندهی و ستاد (1357)؛ آیین متجاوز، تهران.
7- دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه (1376)؛ اصول و قواعد اساسی رزم، گروه زمینی، تهران.
8- دستور رزمی عملیات (5-100) (1357)؛ تهران: چاپخانه ارتش.
9- رشید و دیگران (1357)؛ اطلس جنگ ایران و عراق، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
10- کالینز، جان ام (1357)؛ استراتژی بزرگ، ترجمه کوروش بایندر، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
11- مرکز فرهنگی سپاه (1375)؛ کارنامه عملیات سپاهیان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، تهران: معاونت انتشارات.
12- مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (1388)؛ عملیات والفجر 8 (مجموعه مقالات).
13- مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی (1383)؛ اصول و دکترین رزم زمینی.