پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که فرمایش امام خمینی(ره)، مبنی بر «قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‌تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم»، در جریان پذیرش قطعنامه 598، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که جنگ با پیروزی خاتمه نیافته است، ضرورت دارد که واقعیت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، شرایط زمانی و موقعیت جبهه‌ها و نیز موضع ایران و عراق در زمان صدور قطعنامه 598 و محتوا و تفاوت‌های آن با سایر قطعنامه‌های صادره در خصوص جنگ تحمیلی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین حوادث و اتفاقات پیش‌آمده در مقطع پایانی جنگ را از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی مورد مطالعه قرار داده و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های به دست‌آمده روشن کرده است که جمهوری اسلامی ایران با پیروزی کامل جنگ را به پایان برده و جنگ با تحمیل شکستی سخت بر رژیم بعثی عراق و بر همه حامیان آن خاتمه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceptance of Resolution Number 598; Victory or Defeat?

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Javad Sobhanifar 1
  • Aboalghasem Mardomi 2
1 Associate Professor, Imam Hossien (a.s), Comprehensive University
2 Assistant Professor, Imam Hossien (a.s) University for Training Military Officers and Guards.
چکیده [English]

Since the remarks of Imam Khomeini, which said that " Acceptance of this (Acceptance of Resolution Number 598); is for me as a deadly poison, but I am satisfied to the sake of God and for His satisfaction I drank sips", in the acceptance of Resolution Number 598, it may create concerns that the war is not finished with the victory, so it is essential that the facts be investigated and be studied.
This article is a descriptive – analytical study which has been studied the temporal conditions and position fronts and the position of the Iran-Iraq agreement on the issuance of Resolution 598 and the contents of it and its differences with the other resolutions issued by the UN Security Council at the imposed war and also, the happenings at the settlement of the imposed war. The results of it that has been done by library studying and related documents and analyzing of data, shows that the war is terminated with a severe defeat to Iraqi Baathist regime and all its supporters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Resolution Number 598
  • Imposed War
  • Settlement of War
1- امام خمینی(ره)، روح الله (1378)؛ صحیفه نور، جلدهای 16 و 21، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
2- امام خامنه ای، سید علی(1379)؛ حدیث ولایت، 06/07/1379.
3- اردستانی، حسین (1376)؛ جنگ ایران و عراق، رویارویی استراتژی‌ها، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
4- بابایی، گلعلی (1390)؛ ضربت متقابل، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سوره مهر.
5- بهزاد، حسین و بابایی، گلعلی (1389)؛ همپای صاعقه، چاپ 17، تهران: انتشارات سوره مهر.
6- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس(1391)؛ آشنایی با معارف دفاع مقدس، چاپ اول، تهران: سمت.
7- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (1387)؛ جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان، چاپ اول، ج 8، تهران: انتشارات شکیب.
8- تقی‌زاده اکبری، علی و دیگران (1387)؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ج 1، قم: زمزم هدایت.
9- درودیان، محمد(1378)؛ سیری در جنگ ایران و عراق، ج 5 (پایان جنگ)، چاپ چهارم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
10- درودیان، محمد (1376)؛ سیری در جنگ ایران و عراق، ج 1، (آغاز تا پایان)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
11- دری، حسن (1381)؛ کارنامه نبردهای زمینی (اطلس راهنما شماره 5)، تهران: سپیده احرار.
12- دفتر حقوقی وزارت امور خارجه(1361)؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ج 1، چاپ اول، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر حقوقی.
13- رضایی، محسن (1387)؛ «فراز و نشیب‌های جنگ تحمیلی با نگرشی بر پایان جنگ»، فصلنامه مطهر، سال 2، ش 2.
14- سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (1390)؛ روز نگار جامع ایران پس از انقلاب اسلامی، چاپ نخست، تهران: مؤسسه نشر شهر.
15- السامرایی، وفیق(1390)؛ ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، چاپ ششم، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ).
16- سبحانی‌فر، محمدجواد و دیگران (1391)؛ اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا با نگرشی بر مکتب دفاعی اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع).
17- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (1381)؛ کارنامه نبردهای زمینی (اطلس راهنما شماره 5)، تهران: سپیده احرار.
18- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (بی‌تا)؛ تعقیب متجاوز، تهران: سپیده احرار.
19- سوداگر، احمد (1387)؛ یادداشت‌های اولین دوره آموزش تدریس دفاع مقدس، تهران: دانشکده شهید مطهری.
20- محمدحسینی، مسعود(1391)؛ مرزهای ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع).
21- مراد پیری، هادی و شربتی، مجتبی (1391)؛ آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، ویراست دوم، تهران: سمت.
22- منصوری لاریجانی، اسماعیل(1388)؛ آشنایی با دفاع مقدس، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
23- هاشمی رفسنجانی، اکبر (1378)؛ حقیقت‌ها و مصلحت‌ها (گفت و گو)، چاپ اول، تهران: نشر نی.
24- ولایتی، علی اکبر (1376)؛ تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
25- وودز، کوین ام و دیگران (1393)؛ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام (مصاحبه با سپهبد رعد مجید رشید جمدانی)، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: نشر مرز و بوم.