پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که فرمایش امام خمینی(ره)، مبنی بر «قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‌تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم»، در جریان پذیرش قطعنامه 598، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که جنگ با پیروزی خاتمه نیافته است، ضرورت دارد که واقعیت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، شرایط زمانی و موقعیت جبهه‌ها و نیز موضع ایران و عراق در زمان صدور قطعنامه 598 و محتوا و تفاوت‌های آن با سایر قطعنامه‌های صادره در خصوص جنگ تحمیلی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین حوادث و اتفاقات پیش‌آمده در مقطع پایانی جنگ را از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی مورد مطالعه قرار داده و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های به دست‌آمده روشن کرده است که جمهوری اسلامی ایران با پیروزی کامل جنگ را به پایان برده و جنگ با تحمیل شکستی سخت بر رژیم بعثی عراق و بر همه حامیان آن خاتمه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceptance of Resolution Number 598; Victory or Defeat?

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Javad Sobhanifar 1
  • Aboalghasem Mardomi 2
چکیده [English]

Since the remarks of Imam Khomeini, which said that " Acceptance of this (Acceptance of Resolution Number 598); is for me as a deadly poison, but I am satisfied to the sake of God and for His satisfaction I drank sips", in the acceptance of Resolution Number 598, it may create concerns that the war is not finished with the victory, so it is essential that the facts be investigated and be studied.
This article is a descriptive – analytical study which has been studied the temporal conditions and position fronts and the position of the Iran-Iraq agreement on the issuance of Resolution 598 and the contents of it and its differences with the other resolutions issued by the UN Security Council at the imposed war and also, the happenings at the settlement of the imposed war. The results of it that has been done by library studying and related documents and analyzing of data, shows that the war is terminated with a severe defeat to Iraqi Baathist regime and all its supporters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Resolution Number 598
  • Imposed War
  • Settlement of War