کلیدواژه‌ها = جنگ تحمیلی
تعداد مقالات: 6
1. رفتار خارجی دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

حامد حاجتی


2. نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-118

هادی کیخائی راد؛ حسن محقق؛ بهروز بزی


4. واکاوی نقش ایالات‌ متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-118

سیدسعید صادقی؛ عبدالصاحب جمشیدی


5. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-42

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی


6. بررسی دلایل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-121

مردمی ابوالقاسم