کلیدواژه‌ها = جنگ تحمیلی
تعداد مقالات: 8
2. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 27-46

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی


3. واکاوی نقش ایالات‌ متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 281-302

سیدسعید صادقی؛ عبدالصاحب جمشیدی


4. تبیین ژئوپلیتیکی عوامل تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-33

عباس علیپور؛ حسن سعادتی؛ محسن رادمهر


5. علل و انگیزه‌های راهبردی رخداد جنگ تحمیلی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 351-378

حامد حاجتی


6. رفتار خارجی دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

حامد حاجتی


7. نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-118

هادی کیخائی راد؛ حسن محقق؛ بهروز بزی