کلیدواژه‌ها = مغول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولان و نبردهای معاصر (داعش)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 97-131

سعید فیروزی