وصیت شهدا
کلیدواژه‌ها = شهید
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل گفتمان وصیت‌نامه سرداران شهید شهرستان خلخال

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-95

پرویز صبوری کزج؛ جواد صبوری کزج