کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 153-180

بهرام اصلی زاده؛ محسن رادمهر؛ علی اسماعیل زاده