نویسنده = سیدناصر سیدی ارژنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 253-289

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ