نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401

مجید دهقانیان؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محسن دهقانی


2. تبیین پیامدهای رابطه اسرائیل و امارات متحده عربی بر امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 167-200

مجید دهقانیان؛ بهادر زارعی؛ آرش قربانی سپهر