نویسنده = باقر سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-166

باقر سلیمانی