نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 39-72

مهدی نطاق پور؛ یاسر رضاپور؛ روح اله پورآسیاب