نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی مهمترین عوامل پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-160

مهدی رمضانی؛ محمد حافظی صفت