نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-190

محسن کریمی؛ محسن رادمهر؛ محسن غفاری