نویسنده = علی اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401

بهرام اصلی زاده؛ محسن رادمهر؛ علی اسماعیل زاده


2. کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-38

جعفر عظیم زاده؛ بهرام اصلی زاده؛ علی اسماعیل زاده