نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 257-293

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ


2. کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-38

جعفر عظیم زاده؛ بهرام اصلی زاده؛ علی اسماعیل زاده