نویسنده = جعفر عظیم زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 253-289

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ


2. کنشگری حزب الله لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیک های رزمی حزب الله

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

جعفر عظیم زاده؛ بهرام اصلی زاده؛ علی اسماعیل زاده