نویسنده = ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 4
1. سلفی‌گری در عراق و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 107-131

سیدسجاد حسینی دهنوی؛ روح اله پورآسیاب


2. بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 295-326

غلامحسین طیبی؛ روح اله پورآسیاب


3. تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 39-72

مهدی نطاق پور؛ یاسر رضاپور؛ روح اله پورآسیاب