نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401

بهرام اصلی زاده؛ محسن رادمهر؛ علی اسماعیل زاده


2. تبیین ژئوپلیتیکی عوامل تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-33

عباس علیپور؛ حسن سعادتی؛ محسن رادمهر


3. شاخصه‌های دکترین نظامی جدید روسیه پس از سال ۲۰۲۰ میلادی براساس تحلیل مؤسسه رند آمریکا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 201-230

محسن رادمهر؛ بهرام اصلی زاده؛ غلامعلی رنجبر


4. بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-190

محسن کریمی؛ محسن رادمهر؛ محسن غفاری


5. بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24

اکبر عابدی؛ محسن رادمهر