نویسنده = محسن رادمهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

محسن کریمی؛ محسن رادمهر؛ محسن غفاری


2. بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24

اکبر عابدی؛ محسن رادمهر