نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت، تبارشناسی و عقاید آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24

اکبر عابدی؛ محسن رادمهر