نویسنده = رضا شاهقلیان قهفرخی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل و زمینه‌های مؤثر در پیروزی عملیات بیت‌المقدس (کربلای 3)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-199

رضا شاهقلیان قهفرخی


2. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در نگرش اندیشمندان دفاعی و امنیتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-153

مهدی نطاق پور نوری؛ رضا شاهقلیان قهفرخی