نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت حفاظت و تأمین در اسلام و تأثیر آن در عملیات والفجر 8 با رویکرد سیستمی (MIS)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 155-190

غلامرضا حسین هاشمی؛ احمد مهربان؛ مظفر انصاری