نویسنده = مردمی ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دلایل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-121

مردمی ابوالقاسم