نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 27-46

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی


2. بررسی و تحلیل تاکتیک های نظامی گروه تکفیری داعش در جنگ نیابتی علیه دولت و ملت سوریه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 213-244

محمد بلخی؛ ابوالقاسم مردمی