دوفصلنامه علمی "مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر" از  تابستان سال 1395 بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1399/04/31با شماره پروانه‌ی 86656، در مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینعلیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسینعلیه‌السلام، عالی دفاع ملی، امام صادق (ع)، راه‌اندازی و منتشر گردید.

اساتید و پژوهشگران می‌توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.  مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. لازم به ذکر است که با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در راستای گام دوم انقلاب با عنوان "علم و پژوهش" و جهت افزایش تولیدات علمی کشور، بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه‌ای از نویسندگان محترم دریافت نمی‌شود.

تلفن :02174186296 داخلی 107
فکس: ۰۲۱۷4186300
آدرس ایمیل ۱‍: Defamoghadas@chmail.ir

شماره جاری: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-218 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر/ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-6328
شاپا الکترونیکی
2717-1655

بانک ها و نمایه نامه ها