دوفصلنامه علمی "مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر" از  تابستان سال 1395 بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1399/04/31با شماره پروانه‌ی 86656، در مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام، عالی دفاع ملی، امام صادق (ع)، راه‌اندازی و منتشر گردید.

اساتید و پژوهشگران می‌توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.  مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. لازم به ذکر است که با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در راستای گام دوم انقلاب با عنوان "علم و پژوهش" و جهت افزایش تولیدات علمی کشور، بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه‌ای از نویسندگان محترم دریافت نمی‌شود.

تلفن :02174186296 داخلی 107
فکس: ۰۲۱77105048
آدرس ایمیل : Defa@ihuo.ac.ir

                  Defamoghadas@chmail.ir


"این نشریه عضو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

9. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

صفحه 253-289

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر/ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان